Hrvatska

FESTIVALSKE

ULAZNICE

22. – 23. SVIBNJA

POKLON CIJENA

od 199 HRK

UŠTEDI 60%

12.12. u 12h

VIP

GOLD

22. – 23. SVIBNJA

PROMO CIJENA

od 750 HRK

OGRANIČENO

12.12. u 12h

KAMP

PROMO CIJENA

od 100 HRK

OGRANIČENO

12.12. u 12h

Srbija

FESTIVALSKA

ULAZNICA

22-23. MAJA

PROMO CENA

od 3.700 RSD

UŠTEDI 50%

OGRANIČENO

12.12. u 12h

VIP

GOLD

22-23. MAJA

PROMO CENA

od 12.000 RSD

OGRANIČENO

12.12. u 12h

KAMP

PROMO CENA

od 2.700 RSD

OGRANIČENO

12.12. u 12h

Bosna i Hercegovina

FESTIVALSKA

ULAZNICA

22-23. MAJA

PROMO CIJENA

od 64 KM

UŠTEDI 50%

OGRANIČENO

12.12. u 12h

VIP

GOLD

22-23. MAJA

PROMO CIJENA

od 210 KM

OGRANIČENO

12.12. u 12h

KAMP

PROMO CIJENA

od 45 KM

OGRANIČENO

12.12. u 12h

Crna Gora

FESTIVALSKA

ULAZNICA

22-23. MAJA

PROMO CIJENA

od 32 EUR

UŠTEDI 50%

OGRANIČENO

12.12. u 12h

VIP

GOLD

22-23. MAJA

PROMO CIJENA

od 105 EUR

OGRANIČENO

12.12. u 12h

KAMP

PROMO CIJENA

23 EUR

OGRANIČENO

12.12. u 12h

Македонија

ФЕСТИВАЛСКИ

БИЛЕТ

22-23 МАЈ

ПРОМО ЦЕНА

од 1.999 ДЕН

ЗАШТЕДИ 50%

ОГРАНИЧЕНО

12.12. во 12ч

VIP

GOLD

22-23 МАЈ

ПРОМО ЦЕНА

од 6.500 ДЕН

ОГРАНИЧЕНО

12.12. во 12ч

КАМП

ПРОМО ЦЕНА

од 1.400 ДЕН

ОГРАНИЧЕНО

12.12. во 12ч